Dotacje Unijne

Logotypy EU

Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Targi FOODEX JAPAN 2018, 6-9 marca 2018 r., Chiba (Japonia)

Firma MERDA Zakład Przetwórstwa I Uboju Zwierząt Sp. z o.o. uczestniczyła w targach Foodex Japan, odbywających się w dniach od 6 do 9 marca 2018 roku w Chiba (Japonia). Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.


Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Targi SIAL Middle East

Firma “MERDA” Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. uczestniczyła w targach SIAL Middle East, odbywających się w dniach od 12 do 14 grudnia 2017 roku w Abu Dhabi. Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.


Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Targi West Africa Agrofood

Firma “MERDA” Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. uczestniczyła w targach odbywających się w dniach od 5 do 7 grudnia 2017 roku w Akrze. Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.


Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego


Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.


www.umww.pl oraz www.iw.org.pl
Logotypy EU

Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.